Hvad sker der, hvis man ikke behandler?

Vi glemmer tit at tale om, hvad der sker, hvis man ikke behandler. Men det er naturligvis vigtigt – især når behandlingen iværksættes sent, for så er den både langvarig og besværlig for både barn og forældre.

Hvis man ikke behandler hofteluksation vil man opleve, at barnet kommer til at gå lidt senere end normalt. Gangen vil være med halten på grund af benlængdeforskellen, der er ingen smerter. I børnehaven vil barnet have problemer med løb og kan blive hurtigere træt end andre børn. Der vil ikke være smerter. I skolealderen vil der fortsat være halten og problemer med løb og længere gang.

  • De børn, der udvikler en falsk ledskål vil begynde at få smerter i skolealderen. Benlængdeforskellen vil stabilisere sig omkring 4-6 cm. Smerterne kan blive så store, at der kan blive behov for hofteprotese sidst i teenage-årene.

  • Hos børn, der ikke udvikler en falsk ledskål, vil smerterne vise sig senere – måske først omkring 30-års alderen.


Ved hofteluksation, der først opdages efter 6-7-års alderen, vil man som regel undlade behandling, da generne ved behandlingen er større end de fordele, der kan opnås.

Ubehandlet hoftedysplasi er en risikofaktor for slidgigt i ung alder. Brusken i hofteleddet bliver hurtigere slidt, når ledskålen og ledhovedet ikke passer helt sammen. Dysplasi kan være let eller svær. Ved svær dysplasi er der risiko for, at ledhovedet helt eller delvist glider ud af ledskålen. Ved let dysplasi er der risiko for at der i 40-60-års alderen kommer så mange smerter, at der bliver behov for en hofteprotese. Ved let og moderat dysplasi og hos børn og unge kræver det grundige overvejelser mellem forældre, teenager og læge, før man kan beslutte om behandlingen giver flere fordele end ulemper.